НОЗОЛОГІЇ
| АКУШЕРСТВО | АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ | ВАКЦИНАЦІЯ | ВІТАМИНИ | ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ | ГІНЕКОЛОГІЯ | ГРИП ТА ГРВІ | ДЕРМАТОЛОГІЯ | ДІЄТОЛОГІЯ | КАРДІОЛОГІЯ | ПЕДІАТРІЯ | ХИРУРГІЯ |
| ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ | НЕВРОЛОГІЯ | ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ | ОНКОЛОГІЯ |ПРОБІОТИКИ | ПСИХІАТРІЯ | ПУЛЬМОНОЛОГІЯ | РЕВМАТОЛОГІЯ | СТОМАТОЛОГІЯ | СІМЕЙНА МЕДИЦИНА | УРОЛОГІЯ | ЕНДОКРИНОЛОГІЯ |
ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЗАХОДІВ 2017
Алгоритми діагностики та лікування судинно-ендокринної патології. Діабетична ретинопатія. Глаукома. Міждисциплінарний підхід 20.04.2017 Вакцинація. Імунопрофілактика. Орфанні захворювання, телеміст 28.04.2017, Ужгород
Актуальні питання діагностики, профілактики та лікування інвазивних грибкових інфекцій в онкогематології 07.04.2017 АКТУАЛЬНО ПРО КОНГРЕС >>>  
НОВІІ ВІДЕОЛЕКЦІЇ: КОНГРЕС ЛЮДИНА ТА ЛІКИ-2017      
ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЗАХОДІВ 2016:
ЗАХІД ЗУСТРІЧАЄ СХІД: ПЕДІАТРИЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я Вінниця,
04 листопада 2016 Мультидисциплінарний підхід в педіатрії та сімейній медицині
31 травня 2016
ВІДЕОЛЕКЦІЇ IX Національний конгрес Людина та Ліки - Україна,
31.03 - 01.04.2016    
ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЗАХОДІВ 2015:
Сучасні досягнення профілактики та терапії раку грудної залози, м.Київ, 23 жовтня 2015 року Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту, 11 - 12 червня 2015 р, м.Київ
Національний конгрес Людина та Ліки - Україна-2015, 10-11 вересня 2015 р. м.Київ Сучасні підходи в лікуванні онкологічних хворих. до 70-річчя Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, 21-22 травня 2015 р., м.Вінниця
Перша Таврійська школа з питань онкології - Актуальні питання діагностики і лікування злоякісних новоутворень, 27-28 серпня 2015 р., м.Херсон 2-ая Украинская маммологическая конференция. Современные аспекты лечения рака молочной железы. Что нужно и чего не нужно делать 24-25 квітня 2015 р., м.Київ
Сучасні підходи до лікування раку молочної залози, 16 липня 2015 р. м.Київ Фундаментальні аспекти загальної дерматології, 22 квітня 2015 р.м.Київ
Міжрегіональна Науково - практична конференція «Дніпровські читання» 3 липня 2015 р., м Дніпропетровськ Кардіометаболічний ризик в умовах стресових ситуацій та шляхи його подолання, 16 квітня 2015 р., м.Київ
ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЗАХОДІВ 2014:
Регіональний конгрес Людина та Ліки
Одеса 19.11. 2014
Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і TORCH – інфекцій
Київ 6.11.2014
Питання імунології в педіатрії
Львів 6-7.11.2014
Регіональний конгрес Людина та Ліки
Харків 23.10.2014
Регіональний конгрес Людина та Ліки
Вінниця 14.10.2014
Що нового в діагностиці та лікуванні лімфом
Київ 16-17.10.2014
Сучасні стандарти діагностики і лікування неходжкінських лімфом і хронічного лімфолейкозу
Умань 3-4.10.2014
Мультидисциплінарний підхід до діагностики і лікування пухлин малого тазу - Перша Таврійська школа з питань онкологі
Херсон 04-05.09.2014
Інноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репродуктології
Київ 25-26.09.2014
Регіональний конгрес Людина та Ліки
Донецьк 22.04.2014
Актуальні питання соціальної і судової психіатрії 21 століття
Київ 25-26.09.2014
   
Дніпро 17.09.2014
VIІ національний конгрес Людина та Ліки - Україна-2014
Київ 1-3.04.2014
V з'їзд ГО Українська Гастроентерологічна Асоціація
Київ 18-19.09.2014
Сучасні аспекти раціонального харчування
Київ 28.03.2014
ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЗАХОДІВ 2012:
ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЗАХОДІВ 2013:
Антибактериальная терапия и профилактика внебольничных и нозокомиальных инфекций
Харьков
2012
V съезд фтизиатров и пульмонологов Украины Киев
6-8.11.2013
Человек и Лекарство - региональный конгресс
Одесса
2012
ЛЮДИНА ТА ЛІКИ - УКРАЇНА Регіональний конгрес Одеса 19.11.2013
Ендокринні патології в практиці лікаря гінеколога
Київ 08.11.2012
Репродуктивне здоров'я молоді Чернівці
24-26.10.2013
Гармония гормонов - основа здоровья женщины
Київ16.11.2012
ЛЮДИНА ТА ЛІКИ – УКРАЇНА регіональний конгрес Львів
5.11.2013
ЛЮДИНА ТА ЛІКИ регіональний конгрес
Львів 13.11.2012
Питання імунології в педіатрії 31.10-1.11.2013
Боль в неврологии: причины и следствие. Современные методы диагностики и терапии в практике врача невролога
Киев 26.10.2012
Репродуктивне здоров’я: актуальні питання сьогодення Київ
25-27.09.2013
Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров'я. Сьогодення та перспективи
Київ 25.10.2012
ЛЮДИНА ТА ЛІКИ – УКРАЇНА регіональний конгрес Харків 17.10.2013
ЛЮДИНА ТА ЛІКИ регіональний конгрес
Харків 16.10.2012
ЛЮДИНА ТА ЛІКИ - УКРАЇНА регіональний конгрес Дніпро
24.09.2013
Репродуктивне здоров’я молоді
Чернівці
25-26.10.2012
VI Национальный конгресс анестезиологов Украины Львов
18-21.09.2013
Актуальні інфекційні захворювання та медицина подорожей
Київ 23.10.2012
Современные подходы к диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний Киев
19-20.09.2013
Современное состояние и проблемы инфекционной заболеваемости в Украине
Киев 10.10.2012
ТЕЛЕМОСТ: Междисциплинарные аспекты эндокринной гинекологии и репродуктивной медицины Киев
22.03.2013
Безпечне материнство: на шляху реформ та інновацій
Київ 26-28.09.2012
Межрегиональный конгресс Боль в неврологии: причины и следствие. Современные взгляды на проблему в Украине и мире Киев
7.09.2013
ЛЮДИНА ТА ЛІКИ регіональний конгрес
Дніпро
25.09.2012
Європейський тиждень імунізації. Попередь. Захисти. Зроби щеплення Київ
25.04.2013
Лікування інфекцій шкіри на різних рівнях надання медичної допомоги
Київ 25.09.2012
Людина та ліки - Україна Чернівці 16.05.2013
Патоморфоз заболеваний нервной системы
Алушта
12-14.09.2012
Основные направления фармакотерапии в неврологии Судак
24-26.04.2013
5-th International Cerebrovascular and Skull Base Workshop
Киев
6-8.09.2012
ЛЮДИНА ТА ЛІКИ–УКРАЇНА - регіональний конгрес Донецьк 23.04.2013
Современное обезболивание, лечение острой боли и хронических болевых синдромов
Днепро
11-12.07.2012
VI національний конгрес "ЛЮДИНА ТА ЛІКИ-УКРАЇ Киев 23.03.2013
Возрастные аспекты неврологии
Судак
18-20.04.2012
Антибактериальная терапия и профилактика внебольничных и нозокомиальных инфекций Харьков 14–15.02.2013
ЛЮДИНА ТА ЛІКИ регіональний конгрес
Донецьк 24.04.2012
Актуальные вопросы профилактики и лечения заболеваний внутренних органов Київ
22.02.2013
Сучасні аспекти раціонального харчування
Київ 26-27.04.2012
Неврологічні читання пам'яті Д.І.Панченка Київ
22.02.2013
Європейський тиждень імунізації: "попередь. Захисти. Зроби щеплення
Київ 24.04.2012
   
Ожиріння як мультидисциплінарна проблема: діагностика, лікування та попередження ускладнень
Київ
   
ЧЕЛОВЕК и ЛЕКАРСТВО - Украина" - 2012
Київ
   
Наукові засади надання дерматовенерологічної допомоги в сучасних умовах
Харьков
   
ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЗАХОДІВ 2010:
ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЗАХОДІВ 2011:
ЧЕЛОВЕК и ЛЕКАРСТВО УКРАИНА региональный конгресс ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО региональный конгресс Львов 29.11.2011
Ишемическая болезнь и сахарный диабет: взгляды кардиолога, патофизиолога, эндокринолога и кардиохирурга
Киев
8.12.2010
Межсекторальное взаимодействие охраны здоровья и пищевой промышленности для обеспечения здорового питания детей Київ 14.11.2011
Медицинские и социальные аспекты в неврологии, психиатрии и наркологии
Киев
25-26.11.2010
АКАДЕМИЯ ИНСУЛЬТА Київ
3-4.11.2011
Современность и инфекции: научно-практическая конференция посвященная 85-летию кафедры инфекционных заболеваний НМУ им. А.А. Богомольца
Киев
10.11.2010
Аутоиммунные ревматоидные болезни: современные напрвления ранней диагностики и лечения, мониторинга состояния пациентов и предупреждения осложнений Київ
20-21.10.2011
Атеросклероз: инновационные стратегии профилактики и терапии кардиоваскулярных осложнений
Киев
22.10.2010
ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО региональный конгресс Харьков 25.10.2011
ЧЕЛОВЕК и ЛЕКАРСТВО УКРАИНА региональный конгресс
Днепро
20.10.2010
Профилактика, диагностика и ведение обострения бронхиальной астмы 11-12.10.2011
I конгресс нефрологов
Киев 30.09–2.10.2010
Теоретические основы оптимизации системы эпидемического надзора за инфекционными болезнями в украине и мире на современном этапе 13-14.10.2011
IV съезд гастроэнтерологов Украины
Днепро
22-24. 09.2010
Атеросклероз как междисциплинарная проблема 7.10.2011
Грип: епідеміологія, діагностика, лікування. Соціально-медичні аспекти
Киев
24.09.2010
Социальная педиатрия 30.09.2011
ЧЕЛОВЕК и ЛЕКАРСТВО Региональный конгресс
Харьков
21.09.2010
Современные проблемы охраны психического здоровья населения 15-16.09.2011
Иммунопрофилактика и иммунотерапия в педиатрии
И-Франковск
9-10.09.2010
ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО Региональный конгресс Днепро
13.09.2011
Международный день Здорового Питания
28.05.2010
ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО Региональный конгресс Одесса 21.06.2011
Семейная медицина: От науки к практике
Днепро
20-21.05.2010
ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО Региональный конгресс Симферополь 16.06.2011
Актуальные направления в неврологии: настоящее и будущее
Судак
25-28.04.2010
Инфекционные заболевания кишечника 3.06.2011
ХІІ Национальная Школа  гастроэнтерологов Украины Актуальные вопросы современной гепатологии
Киев
8-9.04.2010
Европейская неделя иммунизации 26.04.2011
    Вирусные гепатиты в практике врача-интерниста: эпидемиология, диагностика, лечение и профилактика 12.05.2011
    ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО Региональный конгресс Донецк
26,04, 2011
    Актуальные направления в неврологии Судак 27–29.04.2011
    Современные аспекты рационального питания 14-15.04.2011
    Многофакторная профилактика метаболического синдрома 5.04.2011
    Актуальные вопросы онкоурологии Луцк
01.04. 2011
    IV НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ УКРАЇНА» Киев
23-25.03. 2011
    Современные достижения и медико-социальные аспекты дерматокосметологии  Харьков
10-11.03.2011