IV СЪЕЗД ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ УКРАИНЫ
22-24 сентября 2010, Днепропетровск

Пленарне засідання
Щербиніна М.Б. (Дніпропетровськ)
Сучасний стан та тенденції розвитку наукових досліджень з гастроентерології в країні та за кордоном
   
Актуальні аспекти гепатології: проблеми та шляхи вирішення
Бабак О.Я. (Харків)
Печінка та метаболічний синдром

Драпкіна О.М. (Москва)
Особливості ведення хворих з артеріальною гіпертензією при неалкогольному стеатогепатиті

Звягінцева Т.Д. (Харків)
«Екологічний стрес» та хронічні захворювання печінки

Котенко О.Г., Гриненко А.В., Федоров Д.А. (Київ)
Сучасний стан трансплантації печінки від живого родинного донору

Драгомирецька М.В. (Одеса)
Рання реабілітація пацієнтів, що перенесли холецистектомію
   
Вірусний гепатит: вирок чи діагноз?
Нікітін І.Г. (Москва)
Сьогодення і майбутнє терапії хронічних вірусних гепатитів
Зайцев І.А. (Донецьк) Гепатит С.
Проблема вибору терапії
Мороз Л.В. (Вінниця)
Підходи до діагностики вірусних гепатитів і критерії ефективності
   
Актуальні аспекти гепатології: проблеми та шляхи вирішення
Маєвська М.В. (Москва)
Токсичні ураження печінки
Скрипник І.М. (Полтава)
Медикаментозно-індуковані ураження печінки
Коваль О.А. (Дніпропетровськ)
Сучасні підходи до терапії метаболічного синдрому в практиці кардіолога
Щербиніна М.Б. (Дніпропетровськ)
Фіброз печінки: сучасні аспекти лікування
Осьодло Г.В. (Київ)
Сучасні принципи діагностики та лікування холестерозу жовчного міхура
Опанасюк Н.Д. (Київ)
Корекція ендотоксемії у пацієнтів з цирозом печінки
   
Проблеми і досягнення в діагностиці та лікуванні ГЕРХ
Скрипник І.М. (Полтава)
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: особливості діагностики та лікування у віковому аспекті
Мосійчук Л.М. (Дніпропетровськ)
Поєднання ГЕРХ та пептичної виразки: від патогенезу до лікування
Щербиніна М.Б. (Дніпропетровськ)
ГЕРХ та функціональна диспепсія: як допомогти пацієнту?
Просоленко К.А. (Харків)
Оцінка ефективності та безпеки використання препарату Опразол у пацієнтів з ГЕРХ
Іжа Г.М. (Одеса)
Роль санаторно-курортного етапу в лікуванні хворих з хронічними захворюваннями езофагогастродуоденальної зони
 
Кислотозалежні захворювання: сучасні підходи до діагностики та лікування
Звягінцева Т.Д. (Харків)
Лікування кислотозалежних захворювань з позиції доказової медицини
Ніконов Е.Л. (Москва)
Кислотозалежні захворювання і Н.pylori-інфекція
Корольов М.П. (Санкт-Пітербург)
Ендоскопія в діагностиці і лікуванні ускладнених форм стравоходу Барретта
   
Теоретичні та клінічні проблеми гастродуоденальної патології
Філіппов Ю.О. (Дніпропетровськ)
Нові стратегії у діагностиці та лікуванні передракових станів шлунка
Степанов Ю.М. (Дніпропетровськ)
Первинна та вторинна профілактика раку шлунка: етапність заходів
Бабак О.Я.(Харків)
Підшлункова залоза і ферментна терапія
Губергріц Н.Б. (Донецьк)
Диференціальний підхід у лікуванні різних патогенетичних варіантів хронічного панкреатиту

Чернянский В.В. (Киев)
Пути оптимизации путей иррадикации H.P.
Фадєєнко Г.Д. (Харків)
Лікування тяжких хворих з пептичною виразкою
Анохіна Г.А. (Київ)
Профілактика та лікування гастропатій індукованих НПЗЗ
Вдовиченко В.І., Швидкий Я.Б. (Львів)
Тактика лікаря на післяерадикаційному етапі лікування пептичної виразки
Мосійчук Л.М. (Дніпропетровськ)
Клінічні аспекти передракових захворювань шлунка
Губергріц Н.Б. (Донецьк)
Букет для гастроентерології
Вдовиченко В.І.,
Львівська гастроентерологічна школа (1990-2000 рр.): досягнення і перспективи

Губергріц Н.Б. (Донецьк)
Новини світової панкреатології (за матеріалами спільної зустрічі Міжнародної Асоціації панкреатологів та Японської спілки панкреатологів)
Хрестич Т.Н.
Роль ПЗ в развитии метаболического синдрома
Бабинець Л.С. (Тернопіль)
Дисбіоз кишечнику і трофологічний статус при хронічному панкреатиті, шляхи корекції
Крилова О.О. (Дніпропетровськ)
Динаміка показників якості життя пацієнтів з хронічним панкреатитом на фоні лікування
Журавльова Л.В. (Харків)
Патогенетичні та терапевтичні аспекти ураження печінки у хворих на цукровий діабет ІІ типу
Губергріц Н.Б. (Донецьк)
Гепатогенные и панкреотогенные гастродуаденальные язвы: патогенез, особенности клиники и лечения.
Пархоменко Л.К., Рилова А.В. (Харків) Ендокринна функція підшлункової залози і механізми її регуляції у підлітків з цукровим діабетом 1 типу
Голубова О.А. (Донецьк)
Липоевая кислота – терапевтические возможности
Губергріц Н.Б. (Донецьк)
Патологія кісток при зовнішньосекреторній недостатності підшлункової залози
Клименко В.Н. (Запорожье) Патогенетическая согласованность хирургических и терапевтических подходов в лечении хронического панкреатита.

2010 © NewVIVO Communication Group
2010 © Multiprint
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.chil.com.ua обязательна.