Диференційований вибір комбінованих препаратів для лікування грипу та ГРІ. Бекетова Г.В.
Підготовка пацієнтів до проведення профілактичних щеплень та вакцинацій (у тому числі грипу).  Бодня К.І.  
Особливості діагностики, клініки та лікування грипу у дітей. Виговська О.В. Стан нагляду за грипом в Україні та перспективи його поліпшення . Міроненко А.П.
Особливості вакцинопрофілактики та імунітету проти грипу.  Доан С.І. Мукозальний імунітет та сучасні підходи до профілактики та лікуванню гострих респіраторних інфекцій у дітей. Хайтович М.В.
Актуальні питання надання медичної допомоги під час пандемії грипу А.  Матяш В.І., Березіна Л.В. Диференціальний вибір комбінованих препаратів для лікування грипу та ГРВІ.  Бекетова Г.В.
Свиний грип: особливості перебігу та етіотропне лікування.  Голубовська О.А. Стан епідеміологічного нагляду за грипом та шляхи його оптимізації. Міроненко А.П.
Лабораторна діагностика грипу.   Доан С.І. Грип та ГРВІ: проблеми лікування та профілактики ускладнень.  Голубовська О.А
Антимикробные пептиды и особенности мукозального защиты детей, часто болеющих острыми респираторными заболеваниями.  Высочина И.Л. Особенности вакцинопрофилактики гриппа в пандемический период.  Мироненко А.П.
Клинико-экономическая эффективность профилактики острых вирусных инфекций у детей школьного возраста. Казмирчук В.Е. Лікування та профілактика респіраторних інфекцій у дітей: сучасні рекомендації Майданнік В.Г.
Актуальные вопросы лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. Д.Ю. Сидоров  
Возможности повышения эффективности противовирусной терапии и профилактики ОРВИ. Новые экспериментальные данные на клеточных культурах, М.Ю. Еропкин, Т.С. Брязжикова, Е.М. Еропки Можливості та перспективи застосування Інфлюциду для класичної профілактики ГРВІ. С.О.Мокшя-Сєрбіна та інш.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ #1 Стратегический план действий ВОЗ в отношении пандемического гриппа
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ #2 Глобальный план действий в отношении вакцин (ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA65.17 Пункт 13.12 повестки дня 26 мая 2012)
Рекомендации ВОЗ "Сезонный грипп: ключевые аспекты клинического ведения тяжелых форм заболевания" ПРОТОКОЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГРИПУ У ДІТЕЙ
Клинико-иммунологическое обоснование гомеопатических препаратов в профилактике и лечении гриппа и ОРВИ. Т.И.Гаращенко и др. ПРОТОКОЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ
Действие препарата Инфлюцид in vitro против пандемического штамма 2009 г. "свинного" гриппа. М.Ю.Еропкин и др. Применение индукторов интерферонов для лечения и профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций Г. Н. Кареткина
Грипп и ОРВИ у детей Современные подходы к терапии и экстренной профилактике М.Г.Романцов, Т.В.Сологуб, О.Г.Шульдякова Грип: особливості сучасного перебігу та лікування. Голубовська О.А.
ІМУНОПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ В УМОВАХ ЕПІДЕМІЇ ГРИПУ ТА ІНШИХ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ (ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я) Пневмонії пов'язані з грипом: особливості клінічного перебігу та терапії.  Голубовська О.А.
Клінічний протокол діагностики та лікування нового грипу А H1N1 (Каліфорнія) у дітей