ВІДЕОТЕКА
A Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П P С Т У Ф Х Ч Ц Ш Э Ю Я
A
 
 
  Амосова К.М. Діуретична терапія ХСН 
  Амосова К.М. Від лікування атеросклерозу до попередження атеротромбозу: фокус на терапію статинами 
 
  Амчеславский В.Г. Новые медицинские технологии коррекции постинсультных когнитивных нарушений, 
  Амчеславский В.Г. Ишемическо-гипоксическое поражение головного мозга
  Анастасій І.А. Нові можливості терапії ХВГС, 
  Андрушко Ю.В. Несприйняття лактози: актуальність проблеми і можливі шляхи її вирішення 
  Андрусенко О.П. Етапні акценти курації пацієнтнки з раком сечовода 
 
  Анохіна Г.А. Лікувальна тактика при функціональній диспепсії: прокінетики чи ферменти? 
  Анохіна Г.А. Сучасні підходи до лікування функціональної диспепсії: прокінетики чи ферменти?
  Анохіна Г.А. Застосування прокінетиків при функціональній диспепсії та дисфункції жовчовивідних шляхів, 
  Анохіна Г.А. Медикаментозна корекція нікотинової залежності у хворих з метаболічним синдромом, 
  Анохіна Г.А. Гепадіф та дифузні захворювання печінки. 
  Анохіна Г.А. Прокінетики в лікуванні хворих з функціональною диспепсією.  
  Анохіна Г.А. Прокінетики в лікуванні хворих з функціональною диспепсією,
 
 
 
 
 
Анохіна Г.А. Гепа-Мерц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антоненко Е.В. Понтинные инфаркты: клинико-радиологические корреляции и последствия лечения, 
 
 
Афанасьев В.В. Особенности фармакодинамики препарата Глиатилин, 
 
 
 
 
Б
 
Бабак О.Я Підшлункова залоза і ферментна терапія
 
Бабак О.Я.  Печінка та метаболічний синдром
 
 
  Бабій Л.М. Можливості антиішемічної терапії хворих ІХС. 
  Батушкін В.В. Сартани у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у постінфарктному періоді 
  Бабюк І.О. Застосування монурала в урологічній та гінекологічній практиці, 
Багрій А. Е. Новини - весна 2013,
  Багрій А.Е. ІХС: медикаментозні підходи в 2011 році, 
 
  Банковська Н.В. Значення харчових волокон для профілактики неінфекційних захворювань 
Барінов О.М. Синдром подвійного аксоплазматичного сдавлення, Частина 1.     
Барінов О.М. Синдром подвійного аксоплазматичного сдавлення, Частина 2.    
Барна О.М. Серцево-судинні захворювання у жінок у світлі міжнародних ініціатив, 
  Барна О.М.Ожиріння та особливості серцево-судинної патології у жінок
 
 
 
Барышникова Г.А. Аторвастатин с точки зрения доказательной медицины в профилактике сердечнососудистых событий, 
 
  Бачинская Н.Ю.  Старение, синдром умеренных когнитивных нарушений, деменция
 
  Бацких С.М. Клінічні випадки. Індивідуальний підхід до хворого, як фактор підвищення ефективності терапії хронічного вірусного гепатиту, С
 
  Безруков В.В. Вікові особливості фармакотерапії та фактори, що їх зумовлюють
 
  Бекетова Г.В Круглий стіл: Гельминтозы в Украине: Вопросы и сомнения пациентов  Ответы  экспертов здравоохранения. 
 
Більченко О.В. Як попередити розвиток інсульту у хворого з АГ,
  Більченко О.В. Лікування хворих артеріальною гіпертензією з ІХС 
  Більченко О.В. Лікування хворих артеріальною гіпертензією з ІХС
  Більченко О.В. Від корекції дисліпідемії до лікування атеросклерозу
  Більченко О.В. Мікроальбумінурія. Еволюція розуміння клінічної ролі, 
  Більченко О. В. Мікроальбумінурія. Еволюція розуміння клінічної ролі у паціентів з АГ. Дослідження PILOT в Україні.
 
 
 
 
 
 
 
  Бітнер В.А. Якість життя хворих після цистектомії з деривацією сечі за Mainz Pouch II. 
  Бенца Т.М. Дієтотерапія у лікуванні ожиріння: потенційні та реальні можливості.
 
  Березняков І.Г. Лікування госпіталізованих хворих на пневмонію. 
Березняков  И.Г. Сравнительная характеристика новых североамериканских рекомендаций по лечению острых синуситов. 
Березняков  И.Г.  Кашель: диагностика, лечение, профилактика. 
Березняков  И.Г. Применение левофлоксацина при лечении инфекций у госпитализированных больных: когда, в какой дозе и как долго? 
Березняков И.Г. Ингибиторозащищенные цефалоспорины в клинической практике. 
Березняков И.Г.  Ступенчатая терапия при внебольничных пневмониях у больных с хронической сердечной недостаточностью.
Березняков В.И. Новые американские рекомендации по лечению больных с диабетической стопой. 
Березняков В.И. Пробиотики: что нового? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Боброва І.А. Головні напрямки Державної програми протидії вірусним гепатитам, 
  Боброва І.А. Перспективи противірусної терапії хронічного гепатиту C,
  Бодня К.І. Імунопатологічні прояви гельмінтозів та імунопрофілактика.
 
 
 
 
Бойко М.І. Андропауза і серцево-судинний ризик: міф чи реальність?,
 
  Болотна Л. А. Топічні препарати в лікуванні бактеріальних інфекцій шкіри. 
  Боженко Н.Л. Лечение цереброастенического синдрома у больных, перенесших инсульт, 
 
Боженко Н.Л. Рациональная терапия головокружений и шума в ушах, 
  Бойко М.І.Андрологічні проблеми у пацієнтів з ожирінням та сучасні підходи до їх вирішення 
 
 
  Бондарчук О.Б. Поліноз. Проблеми та перспективи 
 
  Борнштейн Натан М. Лечение острого ишемического инсульта
  Бруно де Бенуа  Контроль за дефіцитом йоду в Україні: остання інформація. 
 
 
 
 
  Бурчинський С.Г. Сучасні підходи до фармакотерапії психосоматичної патології в геріатрії
  Бурчинський С.Г. Сучасні можливості нейрофармакології в практиці лікаря-невролога
  Бурчинский С.Г. Возможности препаратов Гинкго в ангоневрологии
 
  Булавінова К. Проблеми вакцинопрофілактики в Україні, 
 
 
 
 
В
 
  Вдовиченко В.І. Синдром подразненої кишки в практиці сімейного лікаря 
 
 
Вдовиченко В.І.,  Львівська гастроентерологічна школа (1990-2000 рр.): досягнення і перспективи
  Веселова С.С. Терабайтна кухня мрії. 
 
 
 
 
 
  Висоцька О.І. Інформаційні технології у практиці сімейної медицини 
  Вітрук Ю.В. Сучасні підходи до диференційної діагностики та фактори прогнозу раку нирки. 
Вишнивецький І.І. Хронічне обструктивне захворювання легень, у світлі останніх рекомендацій GOLD 
  Вишнивецький І.І. Хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальна астма: новини в діагностиці та лікуванні 2011–2012  
 
 
Верулашвили И.В. Двойные стандарты в ангионеврологии: инертность или скептицизм,
 
 
  Вознесенская Т.Г.  Депрессия при когнитивных расстройствах 
 
  Войленко О.А. Роль бісфосфонатів в лікуванні та профілактиці кісткових метастазів в онкоурологічній практиці.
  Войленко О.А. Лапароскопічна хірургія при раку нирки. 
  Войленко О.А. Порівняльна оцінка ефективності деривації сечі після цистектомії. 
  Войленко О.А. Профілактика рецидиву неінвазивного раку СМ та прогноз перебігу. 
 
Вознесенская Т.Г.  Депрессия при когнитивных расстройствах  
 
Вознюк И.А. Применение препарата Глиатилин при острых нарушениях мозгового кровообращения, 
  Волошина О.Б  Клінічна фармакологія антигіпертензивної терапії у похилому віці,
 
 
 
 
 
  Волянский А.Ю. Досвід застосування імуномодулюючих препаратів у підготовці до вакцинації часто хворіючих дітей
 
 
 
 
 
 
 
Г
  Гайсенко А.В. Стан надання онкоурологічної допомоги в Україні. 
  Галушко О.А.Сучасні проблеми інфузійної терапії в медицині невідкладних станів.
 
  Генделека Г.Ф. Сучасні підходи в клінічній фармакології пероральних цукрово-знижуючих, 
  Герасун Б.А. Принципи терапії кріоглобулінемії при вірусних гепатитах та інших інфекційних хворобах, 
  Гехт А.Б.Нейротрофическая терапия деменции. Доказательства и перспективы
Георгиянц М.А. Лечение тяжелых менингитов у детей. 
  Годован В.В. Сучасні проблеми ефективності та безпеки фармакотерапії,
 
 
Головач І.Ю. Особливості лікування різних груп пацієнтів, з остеопорозом 
 
 
  Голубовська О.А. Вірусні гепатити в світі та Україні: проблеми та перспективи розвитку, 
  Голубовська О.А. Інсулінорезистентність у хворих на гепатит С: особливості ведення хворих,
 
 
 
 
 
 
Гончарова Я. А  Когнітивні розлади, 
Гончарова Я. А. Невропатичний біль, 
  Гончарова Я.А. Нейропатичний біль: діагностика та лікування 
 
 
Горанский Ю.И. Оптимизация диагностики и терапии полинейропатий,  
 
  Грацианський М. А. Статини у вторинній профілактиці атеросклеротичних захворювань судин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Губська О.Ю. Проблеми харчування у хворих на целіакію.
  Гудкова В.В.  Тактические нюансы проведения антитромботической терапии во вторичной профилактике инсульта,
 
 
 
Гурженко Ю.Н. Особенности профилактики и лечения патологий предстательной железы врачом общей практики,
  Гурьева И.В. Диабетическая стопа - Клинический разбор 1 случай -
  Гурьева И.В. Диабетическая стопа - Клинический разбор 2 случай -
 
 
Д
 
  Давидова І.В. Сучасні підходи до лікування ІХС. Що можливо покращити? 
 
Дарий В.И. Современные взгляды на терапевтическую тактику при мозговых ишемических осложненных инсультах, 
 
 
 
Дюба Д.Ш. Комплексный инструментальный и лабораторный мониторинг больных с ишемическим инсультом после перенесенной каротидной эндартерэктомии, 
  Дзюблик О.Я. Інфекційне загострення ХОЗЛ: сучасні принципи антибіотикотерапії.
  Дзюблик О. Я. Проблема раціональної антибіотикотерапії. 
  Дзяк Г.В. Попередження атеросклерозу як ключове завдання сучасної кардіології.  
 
Дзяк Л.А. Защита поврежденного мозга при острой ЧМТ, 
 
Дзяк Л.А. Когнитивные расстройства в современной неврологической практике, 
 
Дзяк Л.А. Результаты исследования САSTA. Можно ли прыгнуть выше потолка?, 
 
Дзяк Л.А. Структурно-функциональные особенности поражений периферической нервной системы, 
  Дзяк Л.А .Дифференцированное лечение гипертензивных внутримозговых кровоизлияний
 
Дзяк Г.В. Дислипидемия как ведущий фактор риска развития сердечнососудистых осложнений, 
 
 
 
 
 
  Дзюблик О.Я. Місце цефалоспоринів у лікуванні негоспітальної пневмонії на амбулаторному етапі 
  Дзюблик О.Я. Проект нового Наказу МОЗ України з ведення хворих на негоспітальну пневмонію 
 
  Доан С.І. Рання діагностика ВІЛ-інфекції – основа її ефективної терапії та профілактики
  Доан С.І. Вакцинація як фактор еволюції епідемічного процесу керованих інфекцій 
  Доан С.І. Особливості імунітету та вакцинопрофілактики грипу,
  Доан С.І. Епідеміологія парентеральних гепатитів та проблеми поєднаної інфекції: СНІД та вірусний гепатит, 
 
 
Долженко М.М. Гіполіпідемічна терапія у хворих високого кардіоваскулярного ризику, 
  Долженко М.Н. Первичная профилактика инсульта: разбор клинического случая,
  Долженко М. М. Багатофакторна профілактика ІХС на тлі метаболічного синдрому.
 
 
 
  Дорофеєв А.Е. Лікування кислото залежних захворювань в умовах резистентності штамів H.pylori 
  Дорогий А. П. Динаміка смертності при хворобах органів травлення.
Дорошенко О.В. Антибактериальная и неантибактериальная терапия хронических синуситов. 
 
Драгомирецька М.В. Рання реабілітація пацієнтів, що перенесли холецистектомію
  Драннік Г.Н. Харчування, імунітет, мікробіота та пробіотики 
  Дранік Г.М. Сучасні уявлення про імунопрофілактику та комплексну терапію інфекцій та захворювань респіраторної системи.
 
 
 
 
 
 
 
 
Драпкіна О.М. Особливості ведення хворих з артеріальною гіпертензією при неалкогольному стеатогепатиті
 
 
 
Дубенко Е.Г. Терапевтическая коррекция нарушенного оксидантно-антиоксидантного гомеостаза при цереброваскулярной патологии, 
Дубров  С.А. Девайс-ассоциированная нозокомиальная инфекция.
Дубров  С.А. Сепсис: современное состояние проблемы, 
  Дударь Л.В. Біліарний цироз печінки: прогноз, сучасні підходи до лікування.  
  Дударь І.О. Принципи раціональної антибіотикотерапії інфекцій сечовивідних шляхів. 
  Дудар І.О. Сучасні підходи в лікуванні дорослих пацієнтів з ускладненою та неускладненою інфекцією сечової системи 
 
Дядик О.І.  Гостре ураження нирок – мультидисциплінарна проблема,
Дядик О.І. Місце ігідроперединових блокаторів кальцевих каналів в кардіологічній практиці. Норваск – правильний початок,
  Дядик О.І. Нестероїдні протизапальні засоби – досягнення та проблеми 
  Дядик О.І. Комбінація амлодипіну та аторвастатину у лікуванні кардіологічних пацієнтів 
  Дядик О.І. Хронічне ураження нирок – глобальна медична та соціальна проблема
 
 
 
 
 

Е
 
 
  Евтушенко С.К. Гетерогенный ишемический инсульт у детей, 
 
 
 
  Ена Л.М.,  Артериальная гипертензия и старение сосудов, 
 
  Єршова І.Б. Функція та захист слизових оболонок у дітей з рекурентними захворюваннями дихальних шляхів
 
 
 
 
Ж
  Жарінов О.Й. Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет. 
  Жаркова Л.П. Резистентність збудників інфекцій дихальних шляхів. Сучасний стан проблеми.
Жеребкин  В.В. Антибактериальная терапия и профилактика острой ревматической лихорадки.
  Журавльова Л.В. Патогенетичні та терапевтичні аспекти ураження печінки у хворих на цукровий діабет ІІ типу
   
   
  Jewell D. P. Генетическое обоснование воспалительных заболеваний кишечника. 

   

 

З
 
 
Зайцев О.С. Место нейропептидных препаратов в нейрореабилитации больных после тяжелого повреждения головного мозга, 
  Зайцев О.С.  Современные тенденции в клиническом применении транквилизаторов, 
 
Зайцев І.А. Гепатит С. Проблема вибору терапії
 
 
 
  Захарова В. П. Особливості морфологічних маркерів коронарного атеросклерозу при метаболічному синдромі та цукровому діабеті.
 
 
Звягінцева Т.Д. Лікування кислотозалежних захворювань з позиції доказової медицини
 
Звягінцева Т.Д. «Екологічний стрес» та хронічні захворювання печінки
 
 
 
 
 
  Зозуля А.І. Захист головного мозку в гострому періоді інсульту 
  Зозуля І.С. Післяінсультна епілепсія: тактика лікування хворих 
  Зозуля І.С.Надання медичної допомоги хворим із гострим мозковим інсультом на догоспітальному етапі 
  Зозуля І.С., Тактика ведення хворих з гострим церебральним ішемічним інсультом на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах. 
  Зозуля І.С., Застосування корвітину при гострому церебральному ішемічному інсульті. 
 
Зупанец И.А. Фармопека при заболеваниях ЖКТ; роль и место фитопрепаратов, 
 
 
 
И
  Іващенко О.В. Гострі отруєння γ-гідроксил-бутіратом: клініка, невідкладна допомога
  Иванова Л.Н. Синдром эмоционального выгорания медицинских работников
 
 
Иванова О.И. Траснфер-фактор
 
 
Іжа Г.М. Роль санаторно-курортного етапу в лікуванні хворих з хронічними захворюваннями езофагогастродуоденальної зони
  Иллариошкин С.Н. Молекулярные основы нейродегенеративных заболеваний 
  Іоффе О.Ю. Малоінвазивна баріартрична хірургія – найкращий вибір у хірургічному лікуванні ожиріння. 
   
 
Й
 
К
 
 
Калашников В.Й. Допплерографическая диагностика и контроль эффективности лечения транзиторных ишемических атак в вертебро-базилярном бассейне,
 
Камінський В.В. Сучасне уявлення про діагностику та лікування ожиріння,
Карабань І. М.Можливості нейропротекції при хворобі Паркінсона
Карабань И.Н. Нейропротекция в комплексной патогенетической терапии болезни Паркисона, 
 
 
Кардашевська Л.І.  Аккубренди в лікуванні артеріальної гіпертензії. Портрети пацієнтів, 
Кардашевська Л.І. Артеріальна гіпертензія та ішемічна хвороба серця,
  Карпенко П.О. Сучасні аспекти раціонального та лікувального харчування.
 
 
 
  Кашуба О.В.  Побічні реакції, спричинені нестероїдними протизапальними лікарськими засобами: сучасний стан проблеми в Україні
  Кірєєв І.В. Сучасна фармакотерапія кетонуричного (ацетонемічного) синдрому,
  Кваша О.О. Сучасний погляд на застосування НЗТ у пацієнтів із серцево-судинною патологією 
  Кваша О.О. Сучасний погляд на проблему застосування НЗТ у пацієнтів із серцево-судинною патологією 
  Кваша О.О. Медична допомога у відмові від паління: необхідність, ефективність, безпека. 
  Квашніна Л.В. Основні  тенденції та проблеми дитячого харчування в Україні 
  Квашніна Л.В. Безпека застосування прокінетиків у практиці педіатра на прикладі домперидона. 
 
 
 
  Ковальова О.М. Нейрофармакологічна корекція вегетативної дисфункції у хворих із метаболічним синдромом 
  Коваль О. А.  Сучасні уявлення про патогенез і прогресування атеросклерозу, як основа терапії. 
 
Коваль О.А. Сучасні підходи до терапії метаболічного синдрому в практиці кардіолога
 
Коваленко О.Е. Актуальные вопросы комплексного подхода к лечению и профилактике последствий закрытой черепно-мозговой и шейной вертебральной травмы, 
  Кобза І.І. Критична ішемія нижніх кінцівок при ЦД та метаболічному синдромі
  Коваленко О.Є., Рощина Л.П.  Клінічна оцінка оптимізації лікування вегетативних порушень
  Коваленко В.М. Коморбідність: ренесанс чи нова філософія в медицині  
  Коваленко В.М. Поєднання серцево-судинних і ревматичних захворювань: проблеми і напрямки раціональної фармакотерапії. 
 
 
Ковальчук В.В. Восстановительное лечение пациентов после инсульта, 
  Ковальчук М. Т. Оцінка показників системного імунітету у хворих на різні клінічні форми розацеа в поєднанні з паразитозами.
 
Кожина Г.М.  Психосоматичні розлади. Проблема сучасності 
Козелкин А.А. Комплексная нейрореабилитация больных, перенесших мозговой инсульт,  
 
 
 
Козелкин А.А. Коррекция функционально-гемодинамических и нейрогормонально-метаболических изменений у больных ишемическим полушарным инсультом в остром периоде заболевания,  
 
Козелкин А.А. Этапные лечебно-реабилитационные мероприятия у больных с вертеброгенными болевыми синдромами, 
 
  Колесник С.Д. Методичні основи розробки, впровадження та проведення офіційних інспекцій (аудиту) на основі принципів НАССР на підприємствах з виробництва та обігу харчових продуктів в Україні.
  Колесник Р.О.Інфекційно-токсичний шок у клініці інфекційних хвороб 
 
 
 
 
 
 
  Коняєва О.І. Порівняльний аналіз можливостей антибіотикотерапії інфекцій дихальних шляхів: погляд клінічного фармаколога.
  Корзун В.Н. Роль мікроелементів у етіології йоддефіцитних захворювань 
 
  Корпачов В.В. Біном діабетології. 
Корсунов  В.А.  Некоторые аспекты антибактериальной терапии и антибиотикопрофилактики нозокомиальных пневмоний у детей. 
 
  Корнацька А . Г. Дисліпідемїї та порушення вуглеводного обміну у жінок з безпліддям на тлі ожиріння. .  
  Коруля І.А. Фітопрепарати в лікуванні функціональних захворювань ШКТ.  
 
 
 
 
Корольов М.П. Ендоскопія в діагностиці і лікуванні ускладнених форм стравоходу Барретта
 
 
Котенко О.Г. Сучасний стан трансплантації печінки від живого родинного донору
 
 
 
  Кратенко Г.С. Стресопротекторна активність тауріна в експерименті. 
 
 
  Кузнецова С. М. Півкульні особливості впливу вазоактивних і ноотропних препаратів у хворих літнього віку, які перенесли інсульт
  Кузнецова С.М. Патогенетичні особливості кардіоемболічного та атеротромботичного інсульту 
  Круглова А.Ю. Первичная и вторичная профилактика инсульта. Современные тенденции. Гендерные отличия,
 
Кузнецова С.М. Пути коррекции нарушений координации у больных, перенесших ишемический инсульт, 
  Кузнецова Л.В. Синдром хронічної втоми. 
 
Кузнецова С.М. Роль статинов в профилактике инсульта, 
 
  Кузнецова Л.В. Використання антигістамінних препаратів у лікуванні хворих з алергією, 
  Кузнецова С.М. Постинсультная депрессия. 
 
 
 
 
 
 

Купраш Л. П.,  Вікові аспекти фармакодинаміки та взаємодії лікарських засобів, які використовуються в кардіології

 
 
Кутасевич Я. Ф.Сучасні можливості лікування пацієнтів з тяжким та середньотяжким перебігом псоріазу. 
Кутасевич Я. Ф. Досвід лікування хворих артропатичним псоріазом лефлуномідом.
 
  Куценко І. В., Сафонков В. І.Досвід ведення пацієнтів з базально-клітинним раком шкіри. Дерматологічні аспекти.
  Кухтерина Н.С. Когнитивные нарушения при черепно-мозговой травме средней степени тяжести
 
 
 
Л
 
  Лаврік А.С. Бариатрична хірургія: сучасний стан проблеми хірургічного лікування ожиріння 
 
  Лапій Ф.І. Порівняльна характеристика календарів профілактичних щеплень України та світу 
  Лапій Ф.І. Раціональна антибіотикотерапія гострого тонзиліту з точки зору інфекціоніста 
 
 
 
Лебединская М.Н. Клинические особенности и антибактериальная терапия внебольничных пневмоний у больных с хронической сердечной недостаточностью, 
  Левченко О.М. Інфікування Н.руlогі та канцерогенез: актуальні питання діагностики та профілактики,
 
 
 
  Лібов І.А. Артеріальна гіпертензія. Епоха втрачених можливостей 
 
 
Литвиненко Н.В. Современные клинико-терапевтические аспекты дорсалгий, 
 
Литвиненко Н.В  Сравнительная характеристика дисциркуляторных энцефалопатий при ионизирующих и атеросклеротических поражениях,.
 
Литовченко Т.А. Витаминотерапия в комплексном лечении туннельных мононейропатий, 
 
  Лішневська В. Ю.Особливості корекції ендотеліальної дисфункції у людей похилого віку із захворюваннями серцево-судинної системи 
  Лішневська В.Ю. Особливості профілактики та лікування серцево-судинних ускладнень у пацієнтів похилого віку 
  Лишневская В.Ю. Эндотелиальная дисфункция: что необходимо знать практическому врачу?, 
 
  Лобойко О.И. Клинико-патофизиологическая характеристика соотношений вегетативных и депрессивных расстройств у лиц с синдромом вегетативной дисфункции, 
 
 
  Лутай М.І. Акценти в терапії хворих з ІХС та АГ 
  Лутай М.І. Статинотерапія у пацієнтів дуже високого серцево-судинного ризику
  Лутай М.І ЧСС як маркер і фактор серцево-судинного ризику. 
  Лутай М.І. Мультифокальний атеросклероз: користь статинів. 
 
 
 
 
 
М
 
Маврутенков В.В. Обоснование продолжительности отсрочки прививок после заболевания инфекционным мононуклеозом, причиненный герпес-вирусом Эпштейн-Барра. 
  Маєвська М.В. Токсичні ураження печінки
  Максименко М.В.  Сучасні принципи діагнгостико-лікувальної тактики у хворих перитонітом 
  Мардашко А.А. Сахарный диабет типа 2. 
  Марков Ю.І. Медична допомога на догоспітальному етапі та додобова летальність
  Майданнік В.Г. Гельмінтози. Клінічні випадки у практиці лікаря-педіатра
  Майданнік В.Г. Лікування та профілактика респіраторних інфекцій у дітей: сучасні рекомендації
  Майданник В.Г. Гельмінтози: клінічні випадки у практиці лікаря-педіатра. 
  Майданник В.Г. Терапия инфекций дыхательных путей. 
  Макаров О.О. Роль мікроелементів у функціонуванні антиоксидантних систем. Надходження з їжею мікроелементів, що беруть участь у забезпеченні функціонування антиоксидантних систем.
  Мамедов М.Н. Поширеність основних серцево-судинних факторів ризику в міській популяції Росії: фокус на ожиріння та дисліпідемії
 

Мамчур В.И. Возможности восстановления когнитивных функций в условиях хронической гипергликемии

  Маньковский Б.Н. Роль гипергликемии в развитии сердечнососудистых осложнений сахарного диабета.
  Маричев І.Л. Епідситуація з контрольованих інфекцій в Україні
  Маричев І.Л. Епідемічна ситуація з контрольованих інфекцій в Україні,
  Мартинчук  О.А. Дієта для нормалізації артеріального тиску (DASH) – найкращий спосіб харчування не лише для гіпертоніків
  Мартинчук О.А. Клінічна ефективність сучасних підходів до лікування хронічних закрепів 
  Марієвський В.Ф. Наукові аспекти вакцинопрофілактики в Україні,
  Мартинчук О.А. Можливості елімінаційних дієт у клініці внутрішньої медицини.
  Мартинчук О.А. Вплив кави на здоров’я людини. 
Мартинюк В.Ю. Реабілітація дітей з органічними ураженнями нервової системи.   
  Марков Ю.І.Забезпечення лікарськими засобами виїзних бригад швидкої медичної допомоги. 
  Маркозова Л.М.Медико-психологічна реабілітація осіб, залежних від алкоголю, з когнітивними розладами. 
  Марута Н.А. Состояние и перспективы оказания психиатрической и наркологической помощи в Украине
  Марута Н.О.Суїцидальна поведінка при екзогенних та ендогенних депресіях (клініко-психопатологічна характеристика, діагностика, профілактика). 
  Марута Н.О. Интеграция психиатрической помощи в первичную медико-социальную сеть. 
  Марушко Ю.В. Застосування препаратів рослинного походження в комплексній терапії кашлю у дітей. 
  Матяш В.І. Звернення до лікарів-інфекціоністів. 
 
Мельник Е.В. Особливості оцінки ефективності та безпеки нових психотропних засобів в процесі клінічних випробувань,
Меркулова Д.М. Патофизиологическое лечение болей в спине, 
 
Міроненко А.П. Стан нагляду за грипом в Україні та перспективи його поліпшення  
Мироненко Т.В. Особенности инсультов у больных с системными васкулитами, 
 
Мироненко Т.В. Венозные энцефалопатии, 
  Мироненко А.П. Особенности вакцинопрофилактики гриппа в пандемический период. 
  Мирошник Н.  Векторный анализ функции левого желудочка: опыт клинического применения,
  Мілус І.Є. Досвід ведення хворих з хронічними дерматозами 
  Матяш В.І. Актуальні питання надання медичної допомоги під час пандемії грипу А 
 
Мітченко О.І.Ожиріння як мультидисциплінарна проблема. Погляд кардіолога 
Мищенко Т.С. Сосудистая деменция. Нерешенная проблема 
 
Мищенко Т.С. Перспективы холинергической терапии в Украине, 
 
Мищенко Т.С. Новые направления в лечении ликворно-венозных нарушений у пациентов с хронической ишемией мозга, 
 
Мищенко Т.С. Мозговой инсульт. Прошлое, настоящее, будущее 
 
Мищенко Т.С. Боль в спине. Обзор проблемы, 
  Мищенко Т.С. Место сартанов в профилактике инсультов, 
  Мінко О.І. Парадигма контрольованого вживання алкоголю в посттерапевтичному реабілітаційному процесі.
Мітченко О.І. Метаболічний синдром: особливості ліпідних порушень та їх корекції,
Мітченко О.І. Гендерні особливості серцево-судинних захворювань: фокус на жіноче здоров’я,
  Мітченко О. І. Сучасні підходи до багатофакторної профілактики та лікування метаболічного синдрому. 
  Митченко Е.И. Многофакторная профилактика у кардиологических больных высокого риска.
  Митченко  Е.И. Ишемическая болезнь и сахарный диабет: взгляды кардиолога, патофизиолога, эндокринолога и кардиохирурга. 
  Митус Н.В. Пневмонії, пов’язані з грипом: особливості клінічного перебігу. 
  Михайлов Б.В. Принципи діагностики та терапії тривожних станів неврологічного регістра, 
  Міхньова Н.М. Чай – напій для здорового способу життя. 
  Міхньова Н.М. Сучасні підходи до діагностики харчового несприйняття.
  Мищенко Т.С. Сосудистая деменция. Нерешенная проблема
  Мищенко Т.С. Мозговой инсульт. Прошлое, настоящее, будущее
  Мищенко Т.С. Критерии прогноза развития ишемического инсульта.  
  Міщенко Т.С.Проблемні питання надання реабілітаційної допомоги неврологічним хворим в Україні.
  Міщенко Т.С.Нові можливості в лікуванні хворих на хронічну ішемію мозку. 
  Мищенко Т.С..Актуальные вопросы организации неврологической помощи в Украине 
  Міщенко В.М.Діагностика, лікування та профілактика “німих” інфарктів головного мозку. 
  Михайлов Б.В.Принципи поєднаної фармако- та психотерапії в реабілітації хворих на психічні розлади. 
  Михайловский Д. Опыт работы первого в Украине центра Fresenius Nephrocare. 
  Мардашко О.О. Багаторівнева корекція енергетичного метаболізму. 
  Моісеєва Г.В. Особливості епідеміології сказу в Україні
  Моногарова Н.Є. Місце інгібіторозахищених цефалоспоринів III покоління в лікуванні позашпитальних пневмоній 
  Моногарова Н.Є. Сучасні аспекти лікування інфекцій дихальних шляхів в амбулаторній практиці 
  Москальчук  Л.В.Сучасні підходи до виявлення дефіциту фолієвої кислоти
  Москальчук Л.В. Причини та наслідки дефіциту фолієвої кислоти. 
  Мостовий Ю.М. Макроліди: нові антибактеріальні та неантибактеріальні ефекти.
  Мороз Л.В. Підходи до діагностики вірусних гепатитів і критерії ефективності
Морозова О.Г.  Современные подходы в лечении хронических церебральных ишемий. 
Морозова О.Г. Миофасциальная болевая дисфункция. Современные подходы к диагностике и лечению, 
 
Морозова О.Г. Дифференциальный поход к лечению вегетативной дисфункции у пациентов с хронической церебральной ишемией, 
 
Морозова О.Г. Головная боль и головокружение как симптомы вертебро-базилярной недостаточности, 
  Морозова О.Г.Цервікогенний головний біль (діагностика. лікування). 
  Мосійчук Л.М. Клінічні аспекти передракових захворювань шлунка
  Мосійчук Л.М. Поєднання ГЕРХ та пептичної виразки: від патогенезу до лікування
  Мостовий Ю.М. Антибіотикотерапія негоспітальної пневмонії у пацієнтів з супутньою патологією (майстер-клас) 
  Мостовий Ю.М. Оранж кард як інструмент оцінки ведення хворих на БА та ХОЗЛ
  Мостовий Ю.М. Астма та серце 
  Мохорт Г.А. Моделювання та прогнозування епідемічних та соціальних ризиків інфекцій, керованих за допомогою вакцинопрофілактики 
  Музильов В.В. Актуальність спелеотерапії при бронхіальній астмі та захворюваннях щитоподібної залози
  Музильов В.В. Актуальність спелеотерапії на сучасному етапі, 
  Музильов В.В. Актуальність спелеотерапії на сучасному етапі, 
  Муквич О.М. Імунопрофілактика – важливий стратегічний напрямок педіатрії
  Муквіч О.М. Нагальні питання вакцинопрофілактики в педіатрії,
Мурашко Н.К. Стратегії діагностики та лікування неврологічних захворювань у 2013 році. 
  Мурашко Н.К. Алгоритм діагностики та лікування хронічного порушення мозкового кровообігу у пацієнтів з АГ 
  Мурашко Н.К. Комплексний підхід в терапії кардіоневрологічних ускладнень у групи високого ризику. 
 
Мурашко Н.К. Место статинов в профилактике сердечнососудистых событий при сахарном диабете, 
 
Мурашко Н.К. Место универсального церебропротектора в лечении хронической недостаточности мозгового кровообращения, 
  Мурашко Н.К. Влияние нейропротекторов на перфузию мозга у больных с сосудистыми факторами риска,   
  Мурашко М.К.Головокружение в неврологической практике. 
   
   
  Marth Болезнь Виппла. 
  Miehlke Микроскопический колит.  
  M. de Vos Патологии, протекающие совместно с ВЗК.  
Н
 
  Назар О.В. Імунотерапія при захворюваннях, що викликані вірусом папіломи людини, 
 
 
 
Натан М. Лечение острого ишемического инсульта Борнштейн 
 
 
  Незгода І.І. Хронічні гепатити у дітей, 
  Нетяженко В.З. Рациональное использование тромболитической и антикоагулянтной терапии при сердечно-сосудистых заболеваниях
 
 
Нечипорук О.О. Современные методики лечения ишимического инсульта. Портативная компьютерная томография при диагностике острого инсульта, 
  Нечипорук О.О., Застосування нейропротекторної терапії в доопераційному та післяопераційному періодах при патології. 
 
Ніконов В.В. Застосування холіноальфосцерату у клінічній практиці
Никонов А.А. Спутанность сознания, 
  Никонов В.В. Коррекция митохондриальной дисфункции у больных с острыми повреждениями головного мозга, 
  Ніконов В.В.Біофлованоїди в лікуванні гострих серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. 
 
 
 
Нікітін І.Г. Сьогодення і майбутнє терапії хронічних вірусних гепатитів
 
О
  Овчаренко Ю. С.Лікування дифузного випадіння волосся.
 
 
Одинак М.М. Глиатилин. Вчера, сегодня, завтра, 
 
  Олексюк-Нехамес А.Г.  Особливості нейрофізіологічних феноменів для оцінки прогнозування гострих порушень мозкового кровообігу 
  Олійник І. О.Остеопороз як ускладнення тривалої імуносупресивної терапії у хворих на хронічні дерматози. 
  Олексюк-Нехамес А.Г. Особливості патогенетичного лікування та діагноситики вертебральної периферичної проксимальної сенсо-моторної невропатії.
 
 
Опанасюк Н.Д. Корекція ендотоксемії у пацієнтів з цирозом печінки
 
  Орел В.В. Невідкладна допомога при гіпертермічному синдромі у дітей на догоспітальному етапі 
 
  Осьодло Г.В. Інтерактивний майстер-клас ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
  Осьодло Г.В. Хронічний панкреатит: нові акценти в діагностиці та лікуванні 
  Осьодло Г.В.  Медикаментозні гастропатії. Сучасний погляд на проблему 
  Осьодло Г.В .Сучасні підходи до діагностики та лікування функціональної диспепсії. 
  Осьодло Г.В. Хронічний панкреатит - що нового в діагностиці та лікуванні.  
 
Осьодло Г.В. Сучасні принципи діагностики та лікування холестерозу жовчного міхура
 
 
 
 
 
П
 
  Палій І.Г. Шлункове кислотоутворення і хронічний панкреатит: чи існує взаємозв'язок? 
  Палій І.Г. Клінічне значення феномену «нічного кислотного прориву» при застосуванні ІПП.  
  Панків В.І. Ожиріння та гіпотеріоз 
 
 
 
  Пирадов М.А. Геморрагический инсульт: мифы и реальность
  Пєрєдєрій В.Г. Харчування, здоров’я, хвороби і політика. 
  Перцева Т.О. Бронхіальна астма: проблеми та рішення 
  Пенні Вінер  Останні зміни у законодавстві ЄС щодо обігу дієтичних добавок та фітопрепаратів.
  Петрище І.Й. Трансплантація печінки від живого родинного донора в Україні, 
  Подкорытов В.С. Современные подходы к терапии депрессии в неврологической практике
 
 
Поворознюк В.В Захворювання кістково-м’язової системи та вік: роль геріатричних засобів
Поворознюк В.В. Боль в спине, 
 
 
 
Подкорытов В.С. Современные подходы к терапии депрессии в неврологической практике 
 
Полевик И.В. Современные представления о церебровазопротективной активности ницерголина. Взгляд фармаколога, 
  Попік Г.С. Сучасна антибіотикотерапія в амбулаторних умовах. 
  Поталов С.О. НПЗП – альтернатива опіатному післяопераційному знеболенню
Потейко П.И. Дифференциальная диагностика туберкулеза. 
Потейко П.И. Фиброзирующие альвеолиты. 
  Ползікова Н.І. Аналіз популярних джерел інформації про продукти харчування та напої
 
  Приймак Е.В. Современная тактика нейрохирургического лечения инсульта,
Приходько В.Ю. Комплексные растительные препараты в лечении функциональных расстройств пищеварительной системы,
Приходько В.Ю. Возможности коррекции метаболических процессов в организме, 
  Приходько В. Ю. Можливості корекції метаболічних процесів в організмі. 
 
 
Просоленко К.А. Оцінка ефективності та безпеки використання препарату Опразол у пацієнтів з ГЕРХ
  Процик А.І. Деякі організаційні питання догоспітальної допомоги потерпілим внаслідок ДТП 
 
  Проценко Т.В.  Акне: комбинированная наружная терапия. 
 
 
  Пухлик Б.М. Хронічна кропив’янка як наслідок харчових і травних проблем.
   
 
 
P
 
Радченко Г.Д. Схильність хворого до лікування, як основа ефективного контролю артеріального тиску, 
  Радченко Г.Д. Профілактика інсультів при артеріальній гіпертензії. Проблема вибору препарату 
 
  Рижко П. П.До питання сучасних підходів і перспектив молекулярних методів діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом. 
 
Родин Ю.В. Особенности оперативного лечения каротидных стенозов у пациентов с сахарным диабетом, 
  Рожелюк И.Ф. Применение препарата Гинкофар у пациентов старшего возраста с синдромом умеренных когнитивных нарушени
Романов В.Ю. Сучасні медикаментозні методи лікування ожиріння,
  Романов В.Ю. Статинотерапія у хворих після аорто-коронарного шунтування та її наслідки 
  Романов В. Ю. Особливості лікування дисліпідемій у хворих з метаболічним синдромом. 
  Рощин Г.Г. Створення системи екстреної медичної допомоги в Україні.,
 
 
 
Румянцева С.О. Майстер-клас «Теорія та практика лікування хворих з судинною коморбідністю»,
  Румянцева С.А. Алгоритмы этапной терапии больных с инсультом разной тяжести,
 
Румянцева С.А. Синдромы органной ишемии. От патофизиологии к рациональной терапии, Оксидантный стресс. Критерии диагностики и лечения, Комплексная цитопротекция у больных с цереброваскулярной патологией, 
 
 
 
 
 
 
 
С
 
  Савенкова В. В. Особливості клініки, діагностики та лікування хворих на обмежену склеродермію та хронічний червоний вовчак.
 
  Савоськіна В. О.Зовнішнє лікування акне і розацеа.
 
Савчук Е.А. Головокружения в практике врача-невролога, 
 
Садоха К.А. Спондилогенные дорсалгии, 
 
 
  Свіщенко Є.П. Лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу: результати дослідження "ВЕКТОР ЖИТТЯ"
  Свіщенко Є.П. Профілактика когнітивних порушень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 
  Свіщенко Є. П. Профілактика інсульту та судинної деменції у хворих на гіпертонічну хворобу: значення БРА II. 
  Свіщенко Є.П. Пацієнт з АГ та цукровим діабетом: вибір оптимальної стратегії антигіпертензивної терапіїю 
 
 
  Семенова Т.О  Вплив преінфузії оксиетильованих крохмалів на центральну гемодинаміку при спінальній анестезії кесаревого розтин .
 
 
 
 
 
Сидоров  Д.Ю. Актуальные вопросы лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. 
Сидоров  Д.Ю. Обзор европейских рекомендаций по лечению обострений хронического обструктивного заболевания легких. 
Сидоров  Д.Ю. Обзор европейских рекомендаций по лечению внебольничных пневмоний.
  Сизенко Г.К. Дієта для забезпечення здоров’я серця і судин (TLC) – зміни звичок у харчуванні для попередження атеросклерозу 
  Сизенко Г.К. Сучасні підходи до ведення хворих з синдромом мальабсорбції
  Сизенко Г.К. Рекомендації щодо харчування хворим із непереносимістю фруктози.
 
  Сіренко Ю.М. Лікування артеріальної гіпертензії у 2011 році: фокус на комбінації
  Сімонов С.С. Сучасні підходи антибіотикотерапії інфекцій дихальних шляхів в амбулаторній практиці 
  Сімонов С.С. Антибіотикотерапія інфекційних загострень хронічного бронхіту.
  Сімонов С.С. Сучасні фторхінолони в лікуванні позалікарняних пневмоній.
  Сімонов С.С. Загострення ХОЗЛ: підходи до антибіотикотерапії.
 
 
 
Сімонов С.С  Стратегії досягнення контролю бронхіальної астми,

Сімонов С.С. Національний узгоджувальний документ з лікування позашпитальної пневмонії,

 
  Синопальников  О.І. Антибактеріальна терапія позалікарняної пневмонії: фокус на макроліди.
 
 
  Сиренко Ю.М. Современные стандарты лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
 
  Сіриков К.В., Підтримка церебрального перфузійного тиску в клініці невідкладної медичної допомоги у хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу. 
 
  Семенуха К. В  Сучасні уявлення про терапію ТГКС.
 
 
Скородумова Н.П. Шистосомоз вже в Україні?! Поки що привезений! 
Скоромец А.А. Спинальный инсульт: диагностика и лечение, 
  Скиталінська О.В. Роль жирних кислот у формуванні головного мозку
  Скрипник І.М. Печінкова енцефалопатія. Сучасні підходи до діагностики та лікування.
 
Скрипник І.М. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: особливості діагностики та лікування у віковому аспекті
 
Скрипник І.М. Медикаментозно-індуковані ураження печінки
 
  Сластін В.В. Середземноморська дієта – нові докази ефективності
  Сластін В.В. Інформаційні технології в нутриціології та дієтології. 
  Слонецький Б.І. Негативні тенденції у діагностиці гострого перитоніту 
 
 
 
Сойко В.В. Тревожные расстройства. Панические атаки. Современная терапия, 
 
Соколова Л.И. Медикаментозная терапия в остром периоде ишемического инсульта и качество жизни пациентов в течение года после него, 
  Соломенчук Т.М. Стратегія оптимальної ангіопротекції у лікуванні хворих на АГ
  Соломенчук Т.М. Проблема судинної деменції в загальній лікарській практиці
  Соломенчук Т.М. Лікування артеріальної гіпертензії: вчора, сьогодні, завтра. Місце статинотерапії , 
  Соломенчук Т.М. Лікування АГ. Вчора, сьогодні, завтра. Місце статинотерапії, 
  Соломенчук Т. М. Лікування АГ: вчора, сьогодні, завтра. Місце статинів. 
 
  Солошенко Е. М. Роль метаболічного синдрому в розвитку та перебігу поширених дерматозів. 
  Статинова Е.А. Ревматизм как причина острых нарушений мозгового кровообращения, 
 
  Стаховський Е.О. Цистектомія та методи деривації сечі – показання та протипоказання. 
  Стаховський Е.О. Проблеми та досягнення в хірургічному лікуванні раку нирки. 
  Стаховський Е.О. Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні раку січового міхура. 
 
 
  Стречень С.Б. Клінічні аспекти взаємодії лікарських засобів в гастроентерологи,
  Ступин В.А. Взгляд от операционного стола на проблемы сосудистой патологии
Суворов А.Ю., Основні принципи реабілітація хворих з інсультом.  
 
 
 
 
Т
  Талаєва Т.В. Особливості патогенезу атеросклерозу при ожирінні: можливості фармакологічної корекції 
  Талаєва Т. В. Роль метаболічного синдрому в прискореному прогресуванні атеросклерозу. 
 
  Тивончук О.С.Оцінка якості життя хворих після бариатричних операцій
Тітієвський С.В. Тривожно-депресивні розлади в загальносоматичній практиці,
  Тихонова С.Л. Ефективність та безпека застосування блокаторів бета-адренорецепторів та інгібіторів у-каналів клітин синусного вузла у пацієнтів з ІХС та серцевою недостатністю, 
 
 
 
Таважнянская Е.Л. Вертеброгенные болевые синдромы. Современные направления комплексной терапии, 
  Таважнянская Е.Л. Гемодинамические и метаболические корреляции при ишемических инсультах, 
 
  Ткачик І.П. Обгрунтування клінічного використання Ампісиду.
 
 
 
 
  Трещинская М.А  Артериальная гипертензия и головной мозг,
 
Тринус К.Ф. Головокружение в структуре когнитивных нарушений. Современные подходы к диагностике и терапии, 
  Трихліб В.І. Проблема інфекцій, що керуються засобами вакцинопрофілактики серед військовослужбовців України 
 
  Труш  О.А. Дефіцит йоду в Україні: поточна ситуація та перспективи вирішення проблеми 
  Туровська Т.В. Комбінована терапія у лікуванні артеріальної гіпертензії. Профілактика інсультів 
  Туровська Т.В. Бета-адреноблокатори при хворобі периферичних артерій: призначаємо чи ні? 
  Туровська Т.В. Особливості метаболізму оксиду азоту у хворих з хронічною серцевою недостатністю ішемічної етіології з імплантованим ЕКС: можливості медикаментозної корекції β-адреноблокаторами,
Туровська Т.В. Застосування бетаадреноблокаторів при хворобах перефірійних артерій: призначаємо чи ні?,
Туровська Т.В. І знову про комбіновану терапію у хворих з АГ,
 
 
 
 

Turner J. R. Повреждения кишечного барьера. 

У
 
 
 
 
 
 
 
Ф
Фадєєнко Г.Д. Лікування тяжких хворих з пептичною виразкою
  Фадеенко Г.Д. Коррекция  дисбиоза при хронических заболеваниях печени.  
  Фадеенко Г. Д. Особенности нарушений биоценоза при  воспалительных  заболеваниях  кишечника  и принципы коррекции. 
  Філіппов Ю.О. Нові стратегії у діагностиці та лікуванні передракових станів шлунка
  Федів О.І. Функціональна диспепсія та неерозивна рефлюксна хвороба: патофізіологічний і клінічний перехрест, тактика лікування 
  Федосєєв С.В.Лікувально-реабілітаційний підхід у хворих з дорсалгіями. 
  Фесенко Г. Проблеми та перспективи поліовірусної інфекції в Україні 
  Фломін Ю.В.Постінсультна реабілітація: бажання, можливості, цілі. 
   
Х
 
Хавинсон В.Х. Пептидная биорегуляция в профилактике возрастных патологий и ускоренного старения.
  Хайтович М.В. Мукозальний імунітет та сучасні підходи до профілактики та лікуванню гострих респіраторних інфекцій у дітей.
  Харченко Л.А. Основні принципи емпіричної антибіотикотерапії. 
  Харченко Л.А.Антибиотикотерапия: моно- или комбинированная? Принципы назначения комбинированной антибиотикотерапии.
  Хасанова Д.Р.Опыт применения тромболизиса при ишемическом инсульте. 
  Ханюков А.А. ИБС: особенности диагностики, течения и лечение. Антиагрегантна терапия. 
 
Хаустова Е.А. Дифференцированный подход к терапии головокружений, 
  Хаустова Е.А. Тревога и депрессия, чья это проблема? 
  Хаустова О.О.Організація допомоги пацієнтам з депресією на рівні первинної ланки. 
  Хоменко И. М.  Коррекция пищевого рациона у пациентов с синдромом хронической усталости на фоне заболеваний кишечника. 
  Хоменко И. М. Технологические особенности приготовления пищи при профилактике и лечении заболеваний кишечника
  Хрестич Т.Н. Роль ПЗ в развитии метаболического синдрома
   
  Xu Youqing Применение  гепатопротекторних  лекарственных препаратов в терапии жировой печени. 
  Hanauer Медикаментозное лечение Болезни Крона.   
Ц
    Циганенко О.І. Концептуальні підходи до використання оздоровчого (функціонального) харчування для фітнесу. 
   
Цимейко О.А. Реабилитация в неврологии и нейрохирургии: принципы организации, проведения и перспективы развития,  
   
Цимбалюк В.І., Федірко В.О.  Сучасні підходи до діагностики та лікування нейропатичного болю
Цимейко О.А. .Эффективность применения актовегина в комплексном восстановительном лечении больных с глазодвигательными нарушениями, оперированных по поводу нейрохирургической сосудистой патологии, 
   
     
   
Ч
  Чабан О.С. Кінцева мета терапії. Психосоматичний аспект. 
  Чабан А.С. Многофакторный подход к терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
  Чабан О.С. Емоційні розлади в соматичній практиці. 
  Чеканова О.И. Нейропротекция при инсульте.
  Чекман І.С. Наномедицина та фармакологія: впровадження результатів у практичну діяльність лікаря 
  Чекман И.С.Нанотехнологии, наномедицина, нанофармакология: в практической медицине. 
  Черенько Т.М. Вклад статинов в повышение эффективности вторичной профилактики инсульта у больных с артериальной гипертензией,
  Черенько С.М. Лечение рака щитовидной железы.
  Чернуха Л.М.Синдром хронічної лімфо-венозної недостатності. Флеболемфедема. Сучасні можливості діагностики та лікування 
  Чехоніна Ю.Г.,  Сучасні функціональні продукти харчування та їх застосування у програмах корекції ваги тіла. 
 
Черний В.И. Актуальные вопросы регуляции агрегантного состояния крови при критических состояниях, 
 
Черний В.И. Нейропротективная терапия в восстановительном периоде лечения травматической болезни головного мозга и мозгового инсульта, 
  Черний В.И. Современные стратегии нейропротекции. Взаимодействие нейроцитопротекторов, 
  Чехоніна Ю.Г. Диета в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний  
  Чорнобровий В.М. Сучасні підходи до лікування гастродуоденітів та функціональної диспепсії.  
  Чернишова Л.І. Питання вакцинації – глобальна проблема,
  Чернышева Л.И. Профилактика ротовируснои инфекции. 
  Чернышева Л.И. Новый критерий оценки послевакцинального периода. 
  Чернянский В.В. Пути оптимизации путей иррадикации H.P.
  Чернявский В.В. Пути  повышения эффективности лечения токсических поражений печени.
  Чопьяк В.В. Особенности питания и состояния иммунной системы  у лиц  студенческого возраста. 
  Чухриенко Н.Д. Особенности течения и лечения пневмонии у больных преклонного возраста. 
  Чухриенко Н.Д. Особенности лечения инфекций нижних дыхательных путей у пациентов преклонного возраста.
  Чухловина М.Л. Особенности диагностики и лечения инсульта у лиц молодого возраста,
   
Ш
  Шагінян В.Р. Актуальність імунопрофілактики гепатиту В, 
  Шадрін О.Г. Харчування учнівської молоді в Україні: існуючі проблеми та можливі шляхи їх вирішення.
 
 
 
 
 
Шанько Ю.Г.  Возможности патогенетической терапии отека при острых очаговых поражениях головного мозга, 
  Шатило В. Б. Предіабет: вікові аспекти   
 
 
  Шипулін В.П. Шляхи підвищення ефективності терапії хронічних дифузних захворювань печінки,
  Швець О.В. Здоров’я 2020: Нова європейська політика охорони здоров’я 
  Швець О.В.Головні механізми та ключові фактори, що забезпечують ефективність застосування пробіотиків
  Швець О.В. Безпечність харчових добавок: доведені факти та неперевірені чутки.
  Швець О.В. Місце кисломолочних продуктів у сучасній здоровій дієті. 
 
 
Шевага В.Н. Стратегия комплексной нейропротекторной терапии мозгового инсульта, 
 
 
 
  Школьник В.М. .Дифференциальная диагностика подтипов ишемического инсульта,
  Шкурба А.В. Підтримуюче лікування хворих із просунутим фіброзом печінки, викликаного вірусами гепатитів, 
 
 
 
 

Шоп  И.В.  Антибиотико-ассоциированные диареи.

Шуркова Г.Н. Лечение боли в спине и особенности применения НПВП,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щ
 
Щербиніна М.Б. Сучасний стан та тенденції розвитку наукових досліджень з гастроентерології в країні та за кордоном
  Щербиніна М.Б. Фіброз печінки: сучасні аспекти лікування
  Щербиніна М.Б. ГЕРХ та функціональна диспепсія: як допомогти пацієнту?
Щукин  Д.В. Бессимптомная бактериурия: надо или не надо лечить?
   
Э
   
Ю
 
  Юдіна Л.В. Негоспітальна пневмонія у дорослих в амбулаторних умовах. Клінічний випадок (майстер-клас) 
 
 
 
 
 
  Юрьева Л.Н. Синдром хронической усталости: миф или реальность?
 
 
 
 
 
Я
 
 
Яворская В.А. Опыт и перспективы ведения больных с геморрагическим инсультом по данным регистра, 
  Ягенський А. В. Метаболічний синдром після перенесеного інфаркту міокарда. 
Ярова Н.Ф. Рицидивуючі інфекції сечовивідні шляхів. Сучасні підходи до лікування,
  Ярова Н.Ф. Рецидивуючи інфекції сечових шляхів: профілактика та лікування 
  Ялкут С.И. Питание в профилактике онкозаболеваний кишечника. 
 
Ячнік А.І. Вірусні респіраторні інфекції: нові шляхи лікування.
Яшина О.Г. Клінічні приклади ефективності ібанронової кислоти при постменопаузальному остеопорозі: від доказової медицини до ліжка хворого,
  Яшина Л.О., Фещенко Ю.І. Нова редакція Глобальної Ініціативи з Обструктивних захворювань легень (GOLD)   
  Яшина Л.О. Сучасні принципи базисної терапії хворих на ХОЗЛ 
   

2010 © NewVIVO
2010 © Multiprint
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.chil.com.ua обязательна.